Prenowicjat Franciszkanów

                                PLAN WYKŁADÓW

                              rok 2017/18, semestr II 

 

Godz.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

     9:00-9:45

Wprowadzenie w chrześcijaństwo**

Fonetyka**

Franciszkanizm**

Muzyka kościelna**

Warsztaty psychologiczne**

Kultura dnia codziennego**

Szkoła modlitwy**

Konwersatorium z języka polskiego

10:00-10:45

Wprowadzenie w chrześcijaństwo**

Fonetyka**

Franciszkanizm**

Muzyka kościelna**

Warsztaty psychologiczne**

Kultura dnia codziennego**

Szkoła modlitwy**

Konwersatorium z języka polskiego

11:00-11:45

Wprowadzenie w chrześcijaństwo**

Fonetyka**

Franciszkanizm**

Muzyka kościelna**

Warsztaty psychologiczne**

Liturgika**

Język łaciński**

Konwersatorium z literatury religijnej

12:00-12:45

Wprowadzenie w chrześcijaństwo**

Fonetyka**

Franciszkanizm**

Muzyka kościelna**

Warsztaty psychologiczne**

Liturgika**

Język łaciński**

Konwersatorium z literatury religijnej

13:00 (obiad)

---

---

---

---

---

14:15 - 15:00

Studium

Jezyk angielski

Studium Studium Studium

15:15 - 16:00

Studium

Jezyk angielski

Studium Studium Studium

16:00-17:00

Studium

Studium 

Studium

Studium

Studium

 

** Wykłady co dwa tygodnie

 

                    WYKŁADOWCY I PRZEDMIOTY

                                     rok 2017/18 

 

Lp

Wykładowca

Przedmiot

1

O. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv

Franciszkanizm – wykłady

2

O. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv

Franciszkanizm – ćwiczenia

3

O. dr Paweł Sroka OFMConv

Wprowadzenie w chrześcijaństwo

4

O. mgr lic. Paweł K. Solecki OFMConv

Liturgika (propedeutyka)

5

O. mgr lic. Paweł K. Solecki OFMConv

Język łaciński

6

Pani mgr Katarzyna Młynarska

Fonetyka

7

Pani mgr Barbara Grzegorczyk

Konwersatorium z języka polskiego

8

Pani mgr Barbara Grzegorczyk

Konwersatorium z literatury religijnej

9

O. mgr lic. Marcin Drąg OFMConv

Muzyka kościelna

10

Pani mgr Jadwiga Juros

Warsztaty psychologiczne

11

Pani mgr Elżbieta Kisielewicz

Język angielski

12

Br. mgr Marcin Guzik OFMConv

Kultura dnia codziennego

13

Br. mgr Adam Dudek OFMConv

Wprowadzenie w życie modlitwy

14

Br. mgr Adam Dudek OFMConv

Podstawy katechizmu i lektury obowiązkowe

Pokój i dobro!


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.