Prenowicjat Franciszkanów

 

Sacrum Silentium (łac.święta cisza, święte milczenie). Silentium obowiązuje braci prenowicjuszy od modlitw wieczornych do zakończenia Eucharystii dnia następnego (również podczas rekolekcji i dni skupienia).

 

Termin silentium doskonale oddaje inna nazwa, a mianowicie: „czas pustyni”. Otóż ojcowie pustyni odchodzili na miejsca odosobnienia nie tylko po to, aby odpocząć od gwary i szumu codziennej rzeczywistości, ale przed wszystkim po to, aby tak usłyszeć głos Boga.

 

Czas pustyni to kairos, czyli (z gr.) czas łaski potrzebny od odzyskania wewnętrznej wolności i dystansu. To czas potrzebny do budowania relacji z Bogiem, a przez to budowania relacji z ludźmi. To czas do przemodlenia swoich uczuć, emocji, pragnień, lęków, zranień i problemów. Wreszcie to czas duchowego i psychicznego wypoczynku.

 

Tak więc silentium to błogosławiona cisza, wypełniona Bożym pokojem.

A może jednak zakon?


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.