Prenowicjat Franciszkanów

 

Eucharystia stanowi centrum życia prwnowicjusza. Sprawowana jest codziennie o godz. 7:00 (w niedziele o godz. 8:00) w kaplicy prenowicjackiej lub w kościele.

 

Eucharystia (gr. εὐχαριστία, eucharistía = ‘dziękczynienie’) stanowi uroczystą celebrację Ostatniej Wieczerzy, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa, którą sprawujemy wypełniając polecenie Mistrza: To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19). W rozumieniu tradycyjnej teologii, Eucharystia uobecnia Misterium paschalne, jest objawieniem pełni Kościoła i jego jedności oraz zaczątkiem zapowiedzianej w Apokalipsie (Ap 19,7–9) eschatologicznej uczty zaślubin Baranka z jego Małżonką, wspólnotą Kościoła.

 

Podczasm Mszy św. bracia wysłuchują również codziennych homilii oraz modlą się w intencjach Kościoła, za dobrodziejów prenowicjatu, za wszystkich, którym obiecali swoje modlitwy, jak również za swoje rodziny, z których wezwał ich Pan. 

A może jednak zakon?


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.