Prenowicjat Franciszkanów
powrót do listyKolęda klasztorna

6 stycznia to w naszym Zakonie dzień kolędowania. Tego dnia cała wspólnota odwiedza cele mieszkalne poszczególnych braci, aby przez modlitwę kapłana prosić Pana Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

Tegorocznej kolędzie przewodniczył ojciecKrystian Żmuda, który obok zanoszonych modlitw skrapiał każdy pokój wodą świeconą, a następnie okadzał. W czasie kolędy towarzyszył nam śpiew i ogrom radości. Na zakończenie spotkaliśmy się w refektarzu klasztornym, w którym wylosowaliśmy osobistych patronów na cały nowy rok. 

Patronem prenowicjatu został bł. Rajmund Lull, a słowa sentencji zaczerpnięte z przemówienia św. Jana Pawła II brzmią: "Nie lękaj się, wypłyń na głębię"...

 

 

Zapraszamy na rekolekcje


Kalendarz wydarzeń


Prośba o modlitwę - napisz

Twoje prośby lub podziękowania zostaną dołączone do Mszy św. składkowej za wstawiennictwem Matki Bożej Loretańskiej w najbliższą sobotę.